Loadstone-ohjelman asetukset

Yleiset asetukset

Äänet

Värinä

Hakuetäisyys

Maksimi etäisyys jolta haetaan kohteita haku-toiminnolla. Etäisyys annetaan kilometreinä.

Asetus vaikuttaa myös etsittäessä lähimpiä kohteita nuolinäppäimillä.

Hakutuloksia

Kerralla näytettävien hakutulosten määr.

Mitä enemmän tuloksia sitä kauemmin haku kestää.

Aluetuloksia

Lähestymisaika

Aika sekunteina jota ennen kiljaistaan että kohde, lukittu sijainti tai reittipiste, on lähellä.

Saapumisetäisyys

Matka metreinä kohteesta jolloin ilmoitetaan että ollaan saavuttu kohteeseen, lukittuun sijaintiin tai reittipisteeseen.

GPS:n epätarkkuuksien vuoksi arvo kannattaa pitää ainakin kymmenessä metrissä.

Point announce

Kommentointi

Valinta määrittelee luetaanko reittipisteiden kommentit lähestyttäessä kohdetta, saavuttaessa kohteeseen vai molemmissa tapauksissa.

Valmiiksi lasketuissa reiteissä kommenttina on tien tai teiden nimet ja jäljellä oleva matka.

Tukiasemien automaattinen nimeäminen

Kytke pois!

Rykäisy

Rykäisy on äänimerkki jolla avataan virransäästätilaan mennyt äänipiiri tai bluetooth-kuuloke. Rykäisy on suomennetussa Loadstonessa 'kröhöm'.

Näyrtönsäästäjän esto

Vahvista lopetus

Kannattaa pitää päällä.

Vahvista reitin muokkaus

Kannattaa pitää päällä.

Käyttäjätunnus

Tähän kannattaa antaa oma email-osoite.

Valvonta-asetukset

Signaalin valvonta Tällä assetuksella Loadstone kertoo jos satelliittien seeurannan tila muuttuu.
Kannattaa pitää päällä.

GSM-tukiasemien seuranta

Tällä asetuksella valitaan ilmoittaako Loadstone kun siirrytään uuden tukiaseman kuuluvuusalueelle.

Tukiasemat pitää nimetä itse.

Varoita heikosta signaalista / Ilmoita hyvä signaali

Tukiasemaan kirjautuminen / tukiasemasta irtautuminen

Vastaanottimen valvontaväli

Vastaanottimen varoitusääni

Automaatti-ilmoituksen väli

Näyttöasetukset

Suuntanäyttö

Suuntanäyttö

Tapa jolla Loadstone ilmoittaa senhetkisen kulkusuunnan.

Ilmansuunnat on hyvä vaihtoehto.

Sijainnin suunta

Ilmoitukset missä suunnassa kohteet ovat.

Kellotaulu lienee kätevin.

SElaussuunta

Nopeus

Missä yksiköissä nopeus ilmoitetaan.

Metrinen lienee tutuin.

Matka

Matkan mittäyksiköt.

Metrinen lienee tutuin.

Korkeus

Korkeuden mittayksikkö.

Korkeuslukemat

Tarkkuusarvio

Tähtitieteellinen mitta