< meta name="keywords" content="GPS,näkövammaiset,näkövammaisen,reitinlaskenta,navigointi,Loadstone">

Risteykset

Risteykset on merkitty erottamalla risteävät kadut kauttaviivalla (/) Myös kohdat joissa tien tyyppi tai ominaisuudet muuttuvat on merkitty risteyksiksi, esimerkiksi sillat, valaistuksen muuttuminen tai risteysalueet.

Tiennimet ovat ätllä hetkellä määrittelemättömässä järjestyksessä mutta tarkoitus olisi saada päätie mainittua ensimmäisenä.

Mutkat

Tiellä olevat mutkat on merkitty tien nimellä , kauttaviivalla ja kulmalla + astemerkillä (°). Kulma voi olla myös 0 esimerkiksi pitkillä suorilla tieosuuksilla.

Näiden merkintöjen tarkoitus on helpottaa tien linjauksen seurantaa.

tien päättyminen

Jos tie päättyy keskelle ei-mitään niin se on merkitty pelkällä tien nimellä ilman kauttaviivoja.

Tien ominaisuudet

Teiden ja muiden kohteiden ominaisuudet on merkitty sulkuihin tien tai kohteen nimen jälkeen.

Suurin osa näistä on itsestään selviä mutta muutama voi vaatia vähän selitystä:

Kevyt

Kevyen liikenteen väylä pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Parkki

Pysäköinti kadun reunassa tai pysäköintialue. Lisäksi voi olla merkitty onko kyseessä kiekkoparkki, lippuparkki vai ilmainen.

Pinta

Tie tai alue on päällystetty: asfaltoitu, kivetty tai betonoitu.

Valot

Tie tai alue on valaistu.

Pintamateriaali ja pinnan rakenne

Tien tai alueen pintaa voidaan kuvata tarkemminkin: Merkinnät 'maalla', 'puulla' tai 'betonilla' tarkoittavat tien pintamateriaalia.

Tie tai alue on voitu merkitä myös sanoilla 'pehmeä', 'upottava' tai 'ajokelvoton'.