Loadstone käyttää omaa karttaformaattiaan. Ladatut kartat pitää muuntaa tietokannan tuontitoiminnolla Loadstonen ymmärtämään formaattiin.

Tietokantatiedosto (*.lsdb) on ensin kopioitava puhelimen muistikortille. Loadstone oletushakemisto näille tiedostoille on /data/other/loadstone/importexport, polku vaihtelee hieman puhelinten välillä.
Verkosta ladattu tietokanta, esimerkiksi helsikinlsdb, kopioidaan siis importexport-hakemistoon. Tämä on helpointa tehdä asettamalla puhelin massamuistilaitteeksi.

uuden tietokannan tuonti aloitetaan luomalla tyhjä tietokanta: valinnat -> tietokanta -> lataa tietokanta -> uusi tiedosto.
Annetaan tietokannalle sopiva nimi. Esimerkissämme 'helsinki' voisi olla hyvä nimiehdokas. Jos haluaa käyttää eri karttaresoluutioita nimeen voi liittää myös sitä kuvaavan osan, esimerkiksi 'helsinki_lores'.
'default'-niminen tietokanta ladataan aina kun Loadstone käynnistetään joten sitä ei kannata käyttää tietoja tuotaessa.

Loadstone luo nyt tietokannan jossa ei ole yhtään sijaintia.

Valitaan seuraavaksi valinnat -> tietokanta -> tuo tietokantaan.
Selataan tuotavan tiedoston kohdalle ja valitaan se.

Tietokannan tuonti kestää jonkin aikaa, mitä suurempi kanta sitä enemmän aikaa palaa.
Suuntaa antavana arviona voisi sanoa että 10000 rivin tuonti kestää noin tunnin. Puhelin on syytä pitää latauksessa tuonnin aikana koska tuonti kuluttaa virtaa hulppeasti.

Loadstone-ohjelmaa voi käyttää myös tuonnin aikana ja sijainnit jotka on ehditty jo tuoda näkyvät kartalla. Uutta tietokantaa ei kuitenkaan voi ladata tuonnin aikana.

Tuonnin aikana Loadstone ilmoittelee prosentteina tuonnin edistymisestä ja lopuksi se kertoo tuotujen rivien kokonaismäärän.

Tuonnin voi keskeyttää oikeanpuoleisella toimintonäppäimella, Loadstone pyytää vielä vahvistusta tuonnin keskeytykselle.

Jos tuonti on keskeytetty tai puhelin on kaatunut tuonnin aikana tuontia voi jatkaa valitsemalla uudelleen saman tietokannan ja aloittamalla tuonnin uudelleen.r Loadstone osaa jatkaa siitä mihin tuonti keskeytyi.

Kun karttapohjasta ilmestyy päivitetty versio sen voi yleensä tuoda suoraan tietokantaan.