Loadstone-GPS kartat

tässä hakemistossa on karttoja ladattavaksi Loadstone-GPS-sovellukselle.

Yleiskartat
Mahdollisimman yksityiskohtaiset kartat sisältäen tiet, kevyen liikenteen väylät, vesistöt ja muut luonnonmuodostelmat sekä ihmisen rakentamat kohteet.

Vaelluskartat
Yleiskarttoja vielä hieman tarkemmat kartat joissa on huomioitu erityisesti luonnossa liikkuvien tarpeet.

Palvelukartat
Yleiskarttoja suppeammat kartat joissa on vain tienristeykset ja ihmisen rakentamat kohteet.

Tiekartat
Tieverkko, risteykset ja teiden muotopisteitä.

Maakuntakartat
maakuntien kartat. Vain tieverkko.

Risteyskartat
Maanmittauslaitoksen kartta-aineistosta muunnetut kartat joissa on tieverkko sekä kunnossapidettävät kevyen liikenteen reitit. Vain risteykset on merkitty.

a href="databases">Valmiiksi käännetyt tietokannat
Kaikkein hätäisimmille: pudota tiedosto ../loadstone/databases-hakemistoon, lataa se käyttöön ja menoksi.
Tiedostot on nimetty seuraavasti


Tulen ja pyörän keksimisen jälkeen asutuksen painopiste on siirtynyt sisämaahan.
Kunnan lisäksi kartasta löytyy osia naapurikunnista ellei kunta ole täysin neliskanttinen:-)

Tiedostonimissä ääkköset å,ä ja ö on korvattu vastaavilla amerikkalaisilla kirjaimilla a, a ja o.

Hakemistossa oleva .zip-tiedosto sisältää kaikki hakemiston karttatiedostost. Sen voi purkaa suoraan puhelimen muistikortille .../loadstone/importexport-hakemistoon.

Jokaiselle läänille tai kunnalle kannattaa luoda oma tietokanta ja tuoda tiedot siihen.
Vanha tietokanta kannattaa poistaa ja luoda uudelleen ennen uuden kartan tuontia.